"Als je verbinding een binding wordt, maak je dan los en verbind je opnieuw!"

Indiase Kashmirische Massage

Deze massage vorm wordt ook wel de "Yoga van de aanraking" genoemd. In een vloeiende dans van zachte aanrakingen met warme olie wordt je hele lichaam met aandacht aangeraakt en wakker gemaakt. Je wordt uitgenodigd je gerichtheid los te laten en je aanwezigheid te voelen en ervaren. Aanwezig te zijn in alles wat er voelbaar is, hoe het ook maar is, zonder iets te moeten of te willen. Jij mag je doen helemaal los laten om zonder verwachting, oordeel of verlangen te leren ontvangen. Zodat je vertrouwd raakt met een andere kwaliteit van jezelf als van waaruit je doorgaands leeft.
Deze warme en zachte vorm van aanraken brengt je in diepere lagen van jezelf wat een helende werking heeft op je energielichaam. Je levensenergie zal vrijer gaan stromen. Je gaat je weer thuis voelen bij jezelf om vanuit verbinding te leven met jezelf en de wereld om je heen.

De massage wordt gegeven in een sfeervolle ruimte, op een matras, met rustgevende muziek op de achtergrond. Het is een natuurlijke manier van aanraken waarin geen (ik)gerichtheid is op het bereiken van een bepaald doel. Er vindt geen uitwisseling plaats. Je wordt uitgenodigd je gerichtheid los te laten om tijdens de gehele sessie de ontvanger te zijn. Je wordt elk moment weer terug gebracht naar de verbinding met jezelf. Hierdoor blijft levensenergie in je lichaam circuleren, wat een heling geeft in diepere lagen van jezelf.

Elke sessie begint met een "tafel" gesprek waarin ik me als gever af stem op jou als ontvanger. Aan de hand van een vragenlijst wordt jouw intentie en hulpvraag helder gemaakt en wordt overlegd of er voldoende vertrouwen is om samen een sessie in te gaan. Sadana wil een veilige en vertrouwde plek bieden voor de ontvanger alsmede voor de gever om volledig te kunnen openen voor wat er vrij komt tijdens een sessie. Als de verbinding voor beide personen goed voelt kleden we ons om. Bij aanvang van een sessie draagt de ontvanger een omslagdoek die, als het veilig voelt, in het verloop van de sessie wordt afgedaan. De gever houdt de omslagdoek tijdens een sessie om. Het respecteren van ieders grens speelt hierin een belangrijke rol.

Stellen massage

Het is ook mogelijk om als stel een afspraak te maken alleen met mij, waarin jullie onder mijn begeleiding een massage uitwisselen met elkaar.
Of waarin jullie om beurten een 4-handen massage ontvangen van je partner en mij.
Deze sessie kan je zien als een kennismakings workshop Indiase Kashmir Massage om thuis samen in verder te kunnen gaan.
Met name als je je nog niet zo vrij voelt om in een groep deel te nemen aan een workshop biedt deze vorm je meer veiligheid.