"Principes zijn er om je leven te leiden, niet om je leven te beperken."

Reglement

Reglement Tantra

  • We gaan uit van respectvolle sessies
  • Een ieder neemt volledig verantwoordelijkheid voor zichzelf
  • Er worden geen seksuele handelingen verricht en/of toegestaan
  • De cliënt is de ontvanger, er vindt geen uitwisseling plaats
  • Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt mij voldoende te informeren over zijn/haar gezondheidstoestand (fysiek en geestelijk)
  • Afspraken die binnen 24 uur voor de geplande datum en tijd worden afgemeld zullen voor de helft van de kosten van een sessie in rekening worden gebracht